Google Search

Monday, 26 June 2017

VIDYASAHAYAK TARIKE NIYUKT TGAYEL ANE NIMNUK PAMEL SHIXAKO NA PAGAR TAFAVT NI MAHITI BABAT PARIPATRA

V.S TARIKE NIYUKT TGAYEL ANE NIMNUK PAMEL SHIXAKO NA PAGAR TAFAVT NI MAHITI BABAT- CIRCULAR

MITRO 1997 PACHHI ANE 1998 PACHHI LAGELA KARMACHARIY9 KE JEMNE PRATHAM UCCHTAR MALI GAYU CHHE.

ANE 1998 PACHHI LAGELA KE JEMNE PRATHAM.UCHHTARVMALVA PATRA CHHE PARANTU HAJU SUDHI MALYU NATHI...TEMNE VIDYASAHAYAK NI NOKRI NA 5 YRARS SALANG GANVA TEMAJ PAGAR DHORAN AAPVA MATE PARIPATRA KARVA MA AAVYO CHHE

TO AAPEL MAHITIUJAB NI AAPDI DETAIL TAIYAR RAKHO ANE FATAFATPROCESS AAGAL VADHARO.

PATRAK AA SATHE SHAMEL CHHE.

1:-1997 THI LAGELA CHHE TE PACHHIMA BADHA J KARMACHARIYO MATE PATRAK-1 AAPEL CHHE..

2:-1998 PACHHI VIDYASAHAYAK TARIKE LAGYA HOY PARANTU UCCHTAR MALYU NATHI TEMNA MATE PATRAK:-2 AAPEL CHHE..

AAPEL PATRAK NI FORMMATE EXEL SHEET MA TAIYARVKARVANI RAHESHE.

PARIPATRA

PAGE 1

PAGR 2