Shamiksha Bethak Amlikaran Babat

Samiksha  Bethak ma malel suchnao no amal karva babat
21/12/2016 ni Conference ma Nakel suchna anusar Gunotsav 7 16,17,18 January na roj thashe.
31/12 na roj GUNOTSAV Teleconference nu Telecast 9:30 to 11:30 jova babat.
Jillafer Badli thayel Shikshako ni seva pothi update kari je te jilla ma mokalva babat

PARIPATRA DOWNLOAD

marugujarat.in

FreeJobAlert.com

sarkarinaukridaily.in

kjparmar.in

hiteshpatelmodasa.com